La Maison de la Magie Robert-Houdin, Pháp: Bảo tàng La Maison de la Magie Robert-Houdin là điểm du lịch hấp dẫn nhất tại thành phố Blois. Nơi đây giới thiệu về lịch sử của ảo thuật và nhà ảo thuật tài ba Robert-Houdin cùng các buổi trình diễn ảo thuật trực tiếp.
La Maison de la Magie Robert-Houdin, Pháp: Bảo tàng La Maison de la Magie Robert-Houdin là điểm du lịch hấp dẫn nhất tại thành phố Blois. Nơi đây giới thiệu về lịch sử của ảo thuật và nhà ảo thuật tài ba Robert-Houdin cùng các buổi trình diễn ảo thuật trực tiếp.
Huy Phong (Theo Love Exploring)