Bảo tàng Illusions, Canada: Bảo tàng ở thành phố Toronto trưng bày các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt độc đáo, có thể khiến du khách cảm thấy bối rối. Bạn có thể khám phá căn phòng lộn ngược hay đầu nằm trên đĩa.
Bảo tàng Illusions, Canada: Bảo tàng ở thành phố Toronto trưng bày các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt độc đáo, có thể khiến du khách cảm thấy bối rối. Bạn có thể khám phá căn phòng lộn ngược hay đầu nằm trên đĩa.
Huy Phong (Theo Love Exploring)