Area 51 (Nevada): Căn cứ quân sự tối mật được bao quanh bởi sa mạc cằn cỗi, và sự bí mật xung quanh vụ thử máy bay tàng hình thời chiến tranh lạnh đã dẫn đến những tin đồn về người ngoài hành tinh cùng nhiều bí ẩn khác.
Area 51 (Nevada): Căn cứ quân sự tối mật được bao quanh bởi sa mạc cằn cỗi, và sự bí mật xung quanh vụ thử máy bay tàng hình thời chiến tranh lạnh đã dẫn đến những tin đồn về người ngoài hành tinh cùng nhiều bí ẩn khác.
Hàn Ly (Theo theactivetimes)