Nhật Bản vốn dĩ là một tập hợp của nhiều hòn đảo biệt lập giữa đại dương, với một số đảo chính lớn nhất và nhiều đảo nhỏ xung quanh. Có rất nhiều địa điểm du lịch ở Nhật Bản, nổi tiếng nhất vẫn là Tokyo, Osaka, Kyoto. 
Nhật Bản vốn dĩ là một tập hợp của nhiều hòn đảo biệt lập giữa đại dương, với một số đảo chính lớn nhất và nhiều đảo nhỏ xung quanh. Có rất nhiều địa điểm du lịch ở Nhật Bản, nổi tiếng nhất vẫn là Tokyo, Osaka, Kyoto. 
Hàn Ly (Theo livingnomads)