Tsutenkaku sôi động về đêm ở Osaka. 
Tsutenkaku sôi động về đêm ở Osaka. 
Hàn Ly (Theo livingnomads)