Quang cảnh đầy quyến rũ của khu vườn Kenroku-en, một trong ba khu vườn nổi tiếng của Nhật Bản ở Kanazawa vào mùa thu
Quang cảnh đầy quyến rũ của khu vườn Kenroku-en, một trong ba khu vườn nổi tiếng của Nhật Bản ở Kanazawa vào mùa thu
Hàn Ly (Theo livingnomads)