Bạn có thể chọn thời điểm này để trượt tuyết, chọn những resort trên núi cao để nghỉ ngơi, tắm suối nước nóng - một đặc sản của Nhật Bản. Trong hình là Hakone Onsen. 
Bạn có thể chọn thời điểm này để trượt tuyết, chọn những resort trên núi cao để nghỉ ngơi, tắm suối nước nóng - một đặc sản của Nhật Bản. Trong hình là Hakone Onsen. 
Hàn Ly (Theo livingnomads)