Đền Kedarnath, Uttarakhand: Nằm ở độ cao khoảng 3583m, đền Kedarnath Shiva được xếp vào danh sách những đền thờ Hindu nằm ở độ cao nhất trên thế giới. Người ta phải đi bộ một chuyến đi dài đến 21 km. 
Đền Kedarnath, Uttarakhand: Nằm ở độ cao khoảng 3583m, đền Kedarnath Shiva được xếp vào danh sách những đền thờ Hindu nằm ở độ cao nhất trên thế giới. Người ta phải đi bộ một chuyến đi dài đến 21 km. 
Hàn Ly (Theo tourmyindia)