Hồ đốm, Canada: Hồ Spazed rất độc đáo nằm ở thị trấn nhỏ Osoyoos. Vào mùa hè, nước của hồ bốc hơi và bỏ lại các vũng khoáng nhỏ với nhiều màu khác nhau. 
Hồ đốm, Canada: Hồ Spazed rất độc đáo nằm ở thị trấn nhỏ Osoyoos. Vào mùa hè, nước của hồ bốc hơi và bỏ lại các vũng khoáng nhỏ với nhiều màu khác nhau. 
Hàn Ly (Theo roughguides)