Lisbon, Bồ Đào Nha: Ngoài các công trình kiến trúc cổ kính, thành phố Lisbon đã trở thành một trung tâm ẩm thực trong những năm gần đây. Du khách có thể bắt gặp nhiều nhà hàng và quán bar dọc đường phố.
Lisbon, Bồ Đào Nha: Ngoài các công trình kiến trúc cổ kính, thành phố Lisbon đã trở thành một trung tâm ẩm thực trong những năm gần đây. Du khách có thể bắt gặp nhiều nhà hàng và quán bar dọc đường phố.
Huy Phong (Theo CNN)