Plovdiv, Bulgaria: Thành phố lớn thứ hai ở Bulgaria được lựa chọn làm thủ đô văn hóa của châu Âu năm 2019 cùng với thành phố Matera ở Italia.
Plovdiv, Bulgaria: Thành phố lớn thứ hai ở Bulgaria được lựa chọn làm thủ đô văn hóa của châu Âu năm 2019 cùng với thành phố Matera ở Italia.
Huy Phong (Theo CNN)