Athens, Hi Lạp: Ngôi đền Acropolis được UNESCO công nhận là di sản thế giới trở thành một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất thành phố Athens.
Athens, Hi Lạp: Ngôi đền Acropolis được UNESCO công nhận là di sản thế giới trở thành một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất thành phố Athens.
Huy Phong (Theo CNN)