Cairngorms, Scotland: Vườn quốc gia Cairngorms được đánh giá là một trong những địa điểm có phong cảnh thiên nhiên nguyên sơ nhất ở Anh quốc.
Cairngorms, Scotland: Vườn quốc gia Cairngorms được đánh giá là một trong những địa điểm có phong cảnh thiên nhiên nguyên sơ nhất ở Anh quốc.
Huy Phong (Theo CNN)