Nhà nghỉ Bates (Glen Mills, Pennsylvania): Bạn không cần đặt phòng, chỉ cần có lòng can đảm để tiến vào nhà nghỉ Bates. Không chỉ là một điểm dừng chân, nơi đây còn nhiều trò chơi thú vị khác như ném rìu.
Nhà nghỉ Bates (Glen Mills, Pennsylvania): Bạn không cần đặt phòng, chỉ cần có lòng can đảm để tiến vào nhà nghỉ Bates. Không chỉ là một điểm dừng chân, nơi đây còn nhiều trò chơi thú vị khác như ném rìu.
Hàn Ly (theo CNN)