Bức tượng Nữ thần Tự do là một biểu tượng của nước Mỹ.
Bức tượng Nữ thần Tự do là một biểu tượng của nước Mỹ.
Hàn Ly (Theo livingnomads)