Những điều đảng viên không được làm: Sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tiễn

06/10/2021 15:59

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII sẽ thảo luận, cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm.

Quy định đã giúp đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đang diễn ra là thảo luận, cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình việc thảo luận, cho ý kiến sửa đổi, bổ sung này của Ban Chấp hành Trung ương.

Bởi, sau 10 năm thực hiện, Quy định số 47 đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, so với tình hình thực tế hiện nay, có một số điều không đủ rõ, có nội dung khó áp dụng gây khó khăn trong việc xem xét vi phạm của đảng viên, cần được bổ sung, sửa đổi.

Những điều đảng viên không được làm: Sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tiễn 1

Quang cảnh Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhìn nhận, từ khi ban hành cho đến nay, Quy định 47 đã góp phần rất lớn vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là trong việc đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng.

Việc quy định 19 điều đảng viên không được làm đã giúp cán bộ, đảng viên tự soi mình, và cũng giúp các cơ quan kiểm tra của Đảng kịp thời phát hiện, xử lý những cán bộ, đảng viên mắc khuyết điểm.

Ông Chức cho rằng, sau 10 năm thực hiện, cần rút ra bài học thực tiễn để sửa đổi, bổ sung những điều đảng viên không được làm phù hợp, đảng viên dễ nhớ, dễ thực hiện và tổ chức đảng dễ giám sát, dễ nhận diện.Những điều đảng viên không được làm: Sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tiễn 2

Ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Về một số ý kiến cho rằng "việc ban hành quy định này làm gò bó đảng viên, ảnh hưởng đến quyền lợi riêng tư của đảng viên", nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, nhận định này là không chính xác.

"Đảng viên phải là những người tiên phong của hàng ngũ tiên phong. Chính vì vậy phải biết hy sinh vì quyền lợi của nhân dân, dân tộc và đất nước. Hơn nữa, những điều quy định đảng viên không được làm đều là những nội dung phù hợp với các quy định pháp luật, quyền con người, và được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ. Vì vậy không thể thể nói là "ảnh hưởng đến quyền lợi riêng tư của đảng viên", ông Chức khẳng định.

Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cũng cho rằng, Quy định 47 về 19 điều đảng viên không được làm qua 10 năm đã đi vào cuộc sống. Quy định này có tác dụng rất tốt trong việc cảnh tỉnh răn đe, xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên vi phạm.

"Từ 2012 đến nay, đã có hơn 71.000 đảng viên bị xử lý, kỷ luật do vi phạm quy định này. Trong đó, có tới gần 1/3 liên quan đến các hành vi cố ý làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đây thể hiện, quy định đã được các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc, bài bản. Những điều trong Quy định đã giúp chúng ta nhận diện và xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm", ông Nhưỡng nói.

Đồng tình với việc sửa đổi, bổ sung quy định này là cần thiết, ông Nhưỡng phân tích, khoảng thời gian ra đời của quy định này cũng tương đối dài, trong khi đó chúng ta đã có những quy định mới. Những quy định này có nhiều nội dung mới, dẫn đến có thể có sự chồng chéo, trùng lắp.

"Cho nên việc sửa đổi, bổ sung quy định những điều đảng viên không được làm để cho phù hợp là cần thiết", ông Nhưỡng nêu quan điểm.

Những điều đảng viên không được làm: Sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tiễn 3

PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tin tưởng Trung ương sẽ có những điều chỉnh phù hợp

PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, 10 năm thực hiện Quy định số 47, chúng ta đã đạt nhiều thành công.

"Nhưng quãng thời gian này, xã hội có sự vận động nên hiện nay, có một số nội dung không còn phù hợp. Điều này đã được đảng ta nhận diện và đưa ra cho ý kiến, thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung quy định này tại Hội nghị Trung ương 4 là hết sức kịp thời và cần thiết", PGS.TS Lê Quốc Lý nói.

Ông Lý cũng cho rằng, đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, cho nên những điều pháp luật đã nghiêm cấm đối với mọi công dân thì đảng viên phải gương mẫu thực hiện.

"Ví dụ như vấn đề mê tín dị đoan; tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; sử dụng các chất ma túy và các tệ nạn xã hội khác... Những nội dung này đều được pháp luật cấm, mọi công dân, trong đó có đảng viên không được làm. Vì vậy, những nội dung này cần cân nhắc, nếu đưa vào quy định dễ dẫn đến sự trùng lắp", ông Lý nêu quan điểm.

Nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm và trí tuệ, Ban Chấp hành Trung ương sẽ đưa ra được những quy định phù hợp với thực tiễn.

"Tôi tin tưởng rằng, với trí tuệ và tính thần trách nhiệm của các Ủy viên Trung ương, Hội nghị lần này sẽ thảo luận, thống nhất việc bổ sung, sửa đổi quy định những điều đảng viên không được làm sát với thực tiễn, tiếp tục đóng góp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Từ đó giúp Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh hơn, lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố", PGS. TS Lê Quốc Lý nói.

Hôm nay, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã diễn ra ngày làm việc thứ ba tại Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu tài liệu.

Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung thảo luận của Trung ươngvề Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Phùng Đô