Bãi biển Bali: Được cho là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất của Indonesia, Bali có một số địa danh và truyền thống văn hóa khiến chuyến thăm ở đây trở nên đáng giá. 
Bãi biển Bali: Được cho là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất của Indonesia, Bali có một số địa danh và truyền thống văn hóa khiến chuyến thăm ở đây trở nên đáng giá. 
Hàn Ly (Theo planetware)