1. Dù nhiệt độ có xuống 0 độ C thì du khách sẽ thấy người dân đi ăn trưa chỉ với một chiếc áo khoác mỏng. Ngoài ra, trên đường, rất nhiều người mặc áo gió mỏng và trẻ em 3 tuổi không cần đội mũ.
1. Dù nhiệt độ có xuống 0 độ C thì du khách sẽ thấy người dân đi ăn trưa chỉ với một chiếc áo khoác mỏng. Ngoài ra, trên đường, rất nhiều người mặc áo gió mỏng và trẻ em 3 tuổi không cần đội mũ.
Phan Hằng (Theo Brightside)