Các mặt hàng thực phẩm trong túi nhựa là một thứ phổ biến mà bạn sẽ thấy ở nhiều nước châu Á.
Các mặt hàng thực phẩm trong túi nhựa là một thứ phổ biến mà bạn sẽ thấy ở nhiều nước châu Á.
Hàn Ly (Theo brightside)