Một cuộc cạnh tranh khó khăn cho người khổng lồ hệ điều hành, điều này xuất hiện ở Trung Quốc khá nhiều. 
Một cuộc cạnh tranh khó khăn cho người khổng lồ hệ điều hành, điều này xuất hiện ở Trung Quốc khá nhiều. 
Hàn Ly (Theo brightside)