Có ghế trẻ em trong mỗi phòng vệ sinh ở Nhật Bản.
Có ghế trẻ em trong mỗi phòng vệ sinh ở Nhật Bản.
Hàn Ly (Theo brightside)