Những đối tượng được nhận 3,1 triệu đồng từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ

02/07/2021 15:59

Người lao động nghỉ việc, mất việc, lao động tự do, diễn viên, nghệ sĩ, hướng dẫn viên du lịch... được hỗ trợ mức 3,1 triệu đồng.

Nhóm phóng viên