Những đối tượng nào ở Thủ Đức được vay lãi suất 0% để trả lương ngừng việc?

04/08/2021 15:56

Người sử dụng lao động trên địa bàn TP Thủ Đức (TP.HCM) có thể vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất với lãi suất 0%.

UBND TP Thủ Đức vừa triển khai chương trình cho vay hỗ trợ chủ sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất theo các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo đó, những người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc khi có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc 15 ngày liên tục từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

Những đối tượng nào ở Thủ Đức được vay lãi suất 0% để trả lương ngừng việc? 1Người sử dụng lao động muốn vay có phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh và không có nợ xấu ngân hàng…

Người sử dụng lao động được vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện như: cơ sở tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19; có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; không có nợ xấu tại ngân hàng…

Người sử dụng lao động được vay với lãi suất cho vay 0%, lãi suất nợ quá hạn 12%/năm, thời hạn cho vay dưới 12 tháng.

Gói hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội TP Thủ Đức sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được tiếp cận gói vay ưu đãi với lãi suất cho vay 0% và không cần tài sản đảm bảo.

Đỗ Loan