Những dự án BOT giao thông nào sẽ hoàn thành trong năm 2019?

17/02/2019 14:32

Trong năm 2019, Bộ GTVT dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác 4 dự án giao thông đầu tư theo hình thức BOT.

Những dự án BOT giao thông nào sẽ hoàn thành trong năm 2019? 1
Hạng mục nút giao Dầu Giây dự kiến hoàn thành trong quý 2/2019

Thông tin từ Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), trong năm 2019, Bộ GTVT dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác 4 dự án giao thông đầu tư theo hình thức BOT, với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Dự án BOT có tổng mức đầu tư lớn nhất sẽ hoàn thành trong quý 2/2019 là công trình mở rộng, nâng cấp và xây dựng 4 đoạn tuyến trên QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên. Dự án có chiều dài 22,38km, nền đường 12, mặt đường 9m, tổng vốn đầu tư khoảng 1.754 tỷ đồng do Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu làm nhà đầu tư. Theo Cục QLXD&CLCTGT, giá trị sản lượng của dự án đến nay đạt 499/978,44 tỷ đồng (51%), đảm bảo kế hoạch hoàn thành trong quý 2/2019.

Một dự án BOT khác cũng được dự kiến hoàn thành trong quý 2/2019 là đầu tư xây dựng mới đoạn qua thị xã Ninh Hòa (Km0+00 - Km2+897); cải tạo, nâng cấp tuyến QL26 các đoạn Km3+411 - Km15+350 (tỉnh Khánh Hòa), đoạn Km84+300 - Km88+383, Km91+383 - Km98+800, Km101+800 – Km112+800 (tỉnh Đắk Lắk) và thảm bê tông nhựa một số đoạn tuyến QL26 cũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk. Dự án có tổng mức đầu tư 814,7 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV CICO501 BOT QL26 làm nhà đầu tư. Theo đánh giá của Cục QLXD&CLCTGT, dự án đạt sản lượng 18%, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Còn lại, hai dự án BOT gồm: Hạng mục nút giao Dầu Giây và tuyến tránh TP. Bảo Lộc thuộc dự án khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Km0 - Km123 (TMĐT: 1048 tỷ đồng) và dự án cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu Bình Lợi tới cảng Bến Súc (TMĐT: 1302 tỷ đồng) cũng dự kiến được hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong quý 2/2019.

Đình Quang