Những gương mặt xuất sắc ngành GTVT dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

21/10/2020 20:52

Bộ GTVT vừa vinh danh 15 tập thể, 62 cá nhân điển hình và thông qua danh sách 6 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Nhóm phóng viên