Playa de las Catedrales, Tây Ban Nha: Để giảm thiểu sự tác động của con người, chỉ một lượng giới hạn du khách được phép khám phá hang động ở Ribadeo mỗi ngày. Bạn chỉ có thể tiếp cận địa điểm này 2 lần/ngày khi thủy triều xuống thấp.
Playa de las Catedrales, Tây Ban Nha: Để giảm thiểu sự tác động của con người, chỉ một lượng giới hạn du khách được phép khám phá hang động ở Ribadeo mỗi ngày. Bạn chỉ có thể tiếp cận địa điểm này 2 lần/ngày khi thủy triều xuống thấp.
Huy Phong (Theo RD)