Nước lũ rút để lại cảnh tan hoang, đổ nát trong nhà người dân vùng rốn lũ Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Nước lũ rút để lại cảnh tan hoang, đổ nát trong nhà người dân vùng rốn lũ Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Sỹ Hòa