Đây là một bức ảnh tuyệt đẹp về Old Harry Rocks trên bán đảo Isle of Purbeck ở Dorset. 
Đây là một bức ảnh tuyệt đẹp về Old Harry Rocks trên bán đảo Isle of Purbeck ở Dorset. 
Hàn Ly (Theo dailymail)