2 Dự án Cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt đang được các nhà thầu gấp rút triển khai thi công.
2 Dự án Cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt đang được các nhà thầu gấp rút triển khai thi công.
Văn Thanh