Nằm trên bờ biển phía tây của Ireland, vườn quốc gia Connemara có hệ sinh thái rất đa dạng bao gồm các dãy núi, đồng cỏ và đầm lầy.
Nằm trên bờ biển phía tây của Ireland, vườn quốc gia Connemara có hệ sinh thái rất đa dạng bao gồm các dãy núi, đồng cỏ và đầm lầy.
Huy Phong (Theo Insider)