1. Ở biển Cửa Đại, Hội An có khoảng 100 hộ dân làm nghề chài lưới ở ngã 3 sông Thu Bồn, Đế Võng, Trường Giang.
1. Ở biển Cửa Đại, Hội An có khoảng 100 hộ dân làm nghề chài lưới ở ngã 3 sông Thu Bồn, Đế Võng, Trường Giang.
Phan Hằng (Theo Boredpanda)