Bồn tắm triệu đô, Biệt thự XXII Carat, Dubai, UAE: Biệt thự xa hoa này có một bồn tắm pha lê bằng đá Amazonian trị giá 1 triệu USD (23 tỷ đồng). 
Bồn tắm triệu đô, Biệt thự XXII Carat, Dubai, UAE: Biệt thự xa hoa này có một bồn tắm pha lê bằng đá Amazonian trị giá 1 triệu USD (23 tỷ đồng). 
Hàn Ly (Theo loveproperty)