Phòng tắm Penthouse Suite, Khách sạn Ritz-Carlton, Tây Kowloon, Hồng Kông: Phòng tắm sang trọng nhất của Ritz-Carlton được trang trí với bồn tạo sóng hấp dẫn bằng đá cẩm thạch Ý đắt tiền.
Phòng tắm Penthouse Suite, Khách sạn Ritz-Carlton, Tây Kowloon, Hồng Kông: Phòng tắm sang trọng nhất của Ritz-Carlton được trang trí với bồn tạo sóng hấp dẫn bằng đá cẩm thạch Ý đắt tiền.
Hàn Ly (Theo loveproperty)