Phòng tắm lạ mắt, lâu đài Pháp, Canterbury, Úc: Đây là một phòng tắm mạ vàng nằm trong một bất động sản kiểu lâu đài Pháp ở Canterbury, Australia, được bán với giá 6,5 USD (150 tỷ đồng).
Phòng tắm lạ mắt, lâu đài Pháp, Canterbury, Úc: Đây là một phòng tắm mạ vàng nằm trong một bất động sản kiểu lâu đài Pháp ở Canterbury, Australia, được bán với giá 6,5 USD (150 tỷ đồng).
Hàn Ly (Theo loveproperty)