1.Thức ăn được phục vụ trên ảnh cái đĩa trong Ipad.
1.Thức ăn được phục vụ trên ảnh cái đĩa trong Ipad.
Phan Hằng (Theo Boredpanda)