8.Có 2 cách ăn món súp này: 1 là bưng cái lọ lên uống hết 1 hơi, 2 là kiên nhẫn dùng muỗng múc suốt 1 tiếng.
8.Có 2 cách ăn món súp này: 1 là bưng cái lọ lên uống hết 1 hơi, 2 là kiên nhẫn dùng muỗng múc suốt 1 tiếng.
Phan Hằng (Theo Boredpanda)