3. Một cái đĩa lộn ngược và món ăn thì quá nhỏ được đặt trên đế cái đĩa mì được nhét trong một cái túi lông lá.
3. Một cái đĩa lộn ngược và món ăn thì quá nhỏ được đặt trên đế cái đĩa mì được nhét trong một cái túi lông lá.
Phan Hằng (Theo Boredpanda)