4. Phô mai được đặt trên tay của người phục vụ và yêu cầu thực khách phải liếm nó.
4. Phô mai được đặt trên tay của người phục vụ và yêu cầu thực khách phải liếm nó.
Phan Hằng (Theo Boredpanda)