Bắc Cực Quang ở Alaska: Một hình ảnh chụp Bắc cực quang tuyệt vời dọc theo đường cao tốc Dalton tại vùng Bắc Cực ở phía bắc Alaska.
Bắc Cực Quang ở Alaska: Một hình ảnh chụp Bắc cực quang tuyệt vời dọc theo đường cao tốc Dalton tại vùng Bắc Cực ở phía bắc Alaska.
Hàn Ly (Theo theactivetimes)