Những lãnh đạo nào của Hà Nội thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm?

06/12/2018 09:07

Tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội lần này, có 36 chức danh lãnh đạo thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm.

Những lãnh đạo nào của Hà Nội thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm? 1

Có 36 lãnh đạo của Hà Nội thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 của HĐND TP Hà Nội

Sáng nay (6/12), kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội tiếp tục với nội dung lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh lãnh đạo do HĐND TP bầu.

Theo đó, lần này, HĐND TP Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 người giữ chức vụ do HĐND bầu Chủ tịch HĐND TP, các Phó Chủ tịch HĐND TP, Chánh Văn phòng HĐND TP, Chủ tịch UBND TP, các Phó Chủ tịch UBND TP và các Uỷ viên UBND TP. Cụ thể, danh sách lấy phiếu tín nhiệm gồm 8 lãnh đạo HĐND TP và 28 lãnh đạo UBND TP.

Riêng với ông Nguyễn Ngọc Kỳ - Giám đốc Sở TT&TT và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô vừa được bổ nhiệm nên không lấy phiếu tín nhiệm.

Ngay sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, HĐND TP sẽ ban hành nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Danh sách 36 lãnh đạo TP.Hà Nội được lấy phiếu tín nhiệm:

Khối HĐND thành phố gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

2. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội

3. Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội

4. Ông Trần Thế Cương - Trưởng ban Văn hóa Xã hội

5. Ông Lê Minh Đức - Chánh văn phòng

6. Bà Phạm Thị Thanh Mai - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách

7. Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế

8. Ông Nguyễn Nguyên Quân - Trưởng ban Đô thị

Khối UBND thành phố gồm:

9. Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội

10. Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội

11. Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội

12. Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội

13. Ông Ngô Văn Quý - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội

14. Ông Lê Hồng Sơn - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội

15. Ông Nguyễn Doãn Toản - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội

16. Ông Lê Ngọc Anh - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ

17. Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng

18. Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

19. Ông Vũ Đăng Định - Giám đốc Sở Ngoại vụ

20. Ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

21. Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao

22. Ông Hà Minh Hải - Giám đốc Sở Tài chính

23.Ông Trần Đức Hải - Giám đốc Sở Du lịch

24. Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế

25. Ông Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra

26. Ông Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an

27. Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

28. Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư

29. Ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ

30. Ông Khuất Văn Thành - Giám đốc Sở Lao động Thương và Xã hội

31. Ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công Thương

32. Ông Phạm Quý Tiên - Chánh Văn phòng

33. Ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp

34. Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

35. Ông Lê Vinh - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc

36. Ông Nguyễn Tất Vinh - Trưởng ban Dân tộc

Hoài Vũ