Lễ hội Sedo Namahage: Lễ hội mùa đông lớn này là sự kết hợp của truyền thống dân gian Namahage và nghi lễ thần đạo Sedo. Những ngọn lửa thiêng thắp sáng khu vực nơi biểu diễn điệu múa và trống Namahage đầy năng động. 
Lễ hội Sedo Namahage: Lễ hội mùa đông lớn này là sự kết hợp của truyền thống dân gian Namahage và nghi lễ thần đạo Sedo. Những ngọn lửa thiêng thắp sáng khu vực nơi biểu diễn điệu múa và trống Namahage đầy năng động. 
Hàn Ly (Theo allabout-japan)