Những lời chúc bằng tiếng Anh ngọt ngào nhất trong ngày Valentine 14/2

12/02/2018 19:00

Những lời chúc Valentine 14/2 ngọt ngào và ý nghĩa bằng tiếng Anh sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt "nửa kia" của mình.

những lời chúc bằng tiếng anh ngọt ngào nhất trong ngày valentine 14/2

Những lời chúc Valentine 14/2 ngọt ngào và đầy ý nghĩa bằng tiếng Anh sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt "nửa kia" của mình. Ảnh minh họa

Nếu bạn cảm thấy những lời chúc bằng tiếng Việt là nhàm chán và quá cũ trong ngày Lễ tình nhân Valentine 14/2 thì những câu chúc bằng tiếng Anh dưới đây có thể sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt "nửa kia" của mình. Dưới đây là những lời chúc bằng tiếng Anh ngọt ngào và lãng mạn dành tặng cho người bạn yêu nhân ngày Valentine 14/2:

1. In your eyes, I see tomorrow. In your arm I found love. Loving you today and forever.

(Trong mắt anh, em nhìn thấy ngày mai. Trong vòng tay của anh, em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.)

2. I miss you when something really good happens, because you"re the one I want to share it with. I miss you when something is troubling me, because you"re the one who understands me so well. I miss you when I laugh and cry, because I know that you are the one that makes my laughter grow and tears dissapear. I miss you all the time, but I miss you the most when I lie awake at night, and think of all the wonderful times that we spent with each other.

(Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.)

3. If someone would ask me what a beautiful life means, I would lean my head on your shoulder and hold you close to me and answer with a smile: “Like this!”

(Nếu ai đó hỏi anh cuộc sống tươi đẹp nghĩa là gì. Anh sẽ dựa vào vai em, ôm em thật chặt và nói: Như thế này đó!”)

4. I hate when you smile at me because you make me crazy about you. I hate when you talk to me because you make me run out of words. I hate you when I see you because you make me love you more.

(Anh ghét em cười vì em làm anh điên lên. Anh ghét em nói vì em làm anh lạc mất ngôn từ. Anh ghét em khi anh nhìn thấy em bởi vì em làm anh càng yêu em hơn.)

5. Every time I hear my text tone, I always hope one of them is from you. My cell phone may have limited memory space but my heart has unlimited space for someone like you.

(Mỗi lần anh nghe thấy chuông báo tin nhắn, anh đều hi vọng một trong những tin nhắn đó là của em. Dung lượng bộ nhớ điện thoại của anh có thể có hạn, nhưng trái tim anh thì có vô cùng tận khoảng trống dành cho em.)

6. You are the most special person in my life and I love you from the core of my heart. You are there in me, in my thoughts and in my dreams. Without you my life loses its meanings. Even an hour without you causes pain in my heart. I wish we will never part.

(Em là người đặc biệt trong đời đối với anh và anh yêu em tự đáy lòng. Em ở đây...trong anh, và trong những giấc mơ của anh. Thiếu em..cuộc sống của anh không còn ý nghĩa. Nếu 1 giờ thiếu em..trái tim anh sẽ đau nhói. Anh ước chúng ta sẽ không bao giờ là quá khứ.)

7. Nothing gonna change my love for you because you are my soul...

(Không gì có thể thay đổi được tình yêu của anh dành cho em, bởi vì em là linh hồn của anh.)

8. If I never met you, I wouldn"t like you. If I didn"t like you, I would not love you. If I didn"t love you, I wouldn"t miss you. But I did, I do and I will. Love you so much...kisses

(Nếu anh không bao giờ gặp em...Anh sẽ không thích em. Nếu anh không thích em...Anh sẽ không yêu em. Nếu anh không yêu em..Anh sẽ không nhớ em. Nhưng anh đã làm...đang làm và sẽ làm. Yêu em thật nhiều...hôn em.)

9. I Have A Heart And Its True, But Now Its Gone From Me To You. So Care For It, Just Like I Do, Because I Have No Heart And You Have Two…

(Tôi có 1 trái tim và nó là sự thật..Nhưng giờ đây nó đã đi theo em. Hãy quan tâm đến nó như anh từng làm em nhé... Bởi vì anh ko có nó nữa rồi..Và em đã có cả 2.)

10. I love now, tomorrow and today,

and if God give me the time..

I"ll love you till the end of my life...

(Bây giờ anh đã yêu em, hôm nay và ngày mai nữa, và chúa đã cho anh thời gian..Anh sẽ yêu em đến cuối cuộc đời.)

 Xem thêm video:

H. Nam (Tổng hợp)