1. Ngôi đền thờ bé xíu này nằm ở độ cao đến vài trăm mét, cách đỉnh cao nhất là 50 mét tại một khu vực nhiều đồi núi Quảng Tây. Bất chấp địa hình hiểm trở, người dân vẫn trèo lên đây bằng dây.
1. Ngôi đền thờ bé xíu này nằm ở độ cao đến vài trăm mét, cách đỉnh cao nhất là 50 mét tại một khu vực nhiều đồi núi Quảng Tây. Bất chấp địa hình hiểm trở, người dân vẫn trèo lên đây bằng dây.
Phan Hằng (Theo Sohu)