Thị trấn cổ Pingyao nằm ở tỉnh Thiển Tây, được xây dựng vào thời Tây Chu cách đây khoảng 2.700 năm và được xây dựng bởi các triều đại nhà Minh và nhà Thanh.
Thị trấn cổ Pingyao nằm ở tỉnh Thiển Tây, được xây dựng vào thời Tây Chu cách đây khoảng 2.700 năm và được xây dựng bởi các triều đại nhà Minh và nhà Thanh.
Hàn Ly (Theo welcometochina)