Những người đi trước mở đường

12/03/2014 06:25

Với những phẩm chất của người đi tiên phong, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT qua hơn nửa thế kỷ thành công trong vai trò đơn vị Tư vấn thiết kế đầu ngành về xây dựng công trình giao thông...