Nhà thờ São Francisco de Assis, Brazil: Nhà thờ được coi là biểu tượng kiến trúc của thị trấn Ouro Preto, nơi từng là một trung tâm khai thác mỏ giàu có. Ngoài ra, thị trấn cũng có nhiều công trình kiến trúc cổ kính khác.
Nhà thờ São Francisco de Assis, Brazil: Nhà thờ được coi là biểu tượng kiến trúc của thị trấn Ouro Preto, nơi từng là một trung tâm khai thác mỏ giàu có. Ngoài ra, thị trấn cũng có nhiều công trình kiến trúc cổ kính khác.
Huy Phong (Theo Daily Mail)