Cần cẩu cao nhất HongKong: Một cặp vợ chồng trẻ đã bằng mọi cách leo lên đỉnh cần cẩu cao nhất HongKong chỉ để chụp một bức ảnh tự sướng.
Cần cẩu cao nhất HongKong: Một cặp vợ chồng trẻ đã bằng mọi cách leo lên đỉnh cần cẩu cao nhất HongKong chỉ để chụp một bức ảnh tự sướng.
Hàn Ly (Theo thetravel)