Đồi Mam Tor là một trong những đỉnh núi cao nhất tại vùng Derbyshire. Nơi đây gây ấn tượng với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Đồi Mam Tor là một trong những đỉnh núi cao nhất tại vùng Derbyshire. Nơi đây gây ấn tượng với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Huy Phong (Theo Daily Mail)