Tây Ban Nha: Từ bờ biển xinh đẹp của Catalunya đến Andalucia, Tây Ban Nha là một đất nước có nhiều phong cảnh tuyệt vời. Hầu hết cảnh quan nơi đây đều mang dáng vẻ rất lãng mạn và trữ tình. 
Tây Ban Nha: Từ bờ biển xinh đẹp của Catalunya đến Andalucia, Tây Ban Nha là một đất nước có nhiều phong cảnh tuyệt vời. Hầu hết cảnh quan nơi đây đều mang dáng vẻ rất lãng mạn và trữ tình. 
Hàn Ly (Theo roughguides)