Những quy định quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2020

29/11/2020 08:43

Nhiều quy định quan trọng có hiệu lực trong tháng cuối cùng của năm 2020, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Nhóm phóng viên